അതിരാണെവിടെയും

Posted by & filed under Uncategorized.

അതിരാണെവിടെയും സ്ത്രീത്വമേ നിനക്കായി വരകള്‍ ,തിളങ്ങുന്നു നാലുപാടുമെപ്പൊഴും. ഉരിയാടിടാനായ്ക, വാക്കിനെ വിഴുങ്ങുവാന്‍ കഴിയും നിനക്കതു പണ്ടത്തെപ്പാഠം മാത്രം.   അതിരാണെവിടെയുമെന്ന ദുഃഖസത്യത്തിന്‍ നിഴലിന്‍ പിടിയില്‍ ഞാനെന്നെത്താന്‍ മറക്കുന്നോ? കൊതി തീരാത്ത ബാല്യ-കൌമാര മോഹങ്ങളും കുഴികുത്തി ഞാന്‍ മൂടി മൌനമായെന്നോര്‍ക്കുന്നു.   അതിരാണെവിടെയും സ്ത്രീത്വമേ നിനക്കായി വരകള്‍ ,തിളങ്ങുന്നു ,നാലുപാടുമെപ്പൊഴും.   നിറയൌവനത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും ഭയമോടിയെത്തീട്ടു തകര്‍ത്തതോര്‍ത്തീടുന്നു. പറയാന്‍ മറക്കുന്ന വാക്കുകള്‍ പലപ്പൊഴും വിധിയായ് മാറീടുന്നുവെന്നതുമറിയുന്നു.   അതിരാണെവിടെയും സ്ത്രീത്വമേ നിനക്കായി വരകള്‍ ,തിളങ്ങുന്നു നാലുപാടുമെപ്പൊഴും..   […]

മഹാത്മാവിൻ വഴികളിൽ…

Posted by & filed under Uncategorized.

“ഏതു മാറ്റമീ ഭൂവിൽക്കാണുവാൻ കൊതിപ്പൂ നീ മാറുക  നീ താൻ അതായെ“ന്നോതും മഹാത്മാവേ! മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നിതെപ്പൊഴും പറയുമോ ആറ്റിലെ ജലത്തുള്ളിയൊറ്റയ്ക്കെന്തു ചെയ്തീടും?   “ശക്തി നിൻ ശരീരത്തിൻ കഴിവല്ലജയ്യമാം ഇച്ഛയാൽ വരുന്നതെ’ന്നോതിടും മഹാത്മാവേ ! കെട്ടിടും മനഃശക്തി തൻ കനൽ ജ്വലിപ്പിയ്ക്കാൻ എത്തുന്നില്ലാരും, തനിച്ചെന്തു ചെയ്തിടാനാകും?   “ഗൌനിയ്ക്കാതിരുന്നോട്ടെ, കളിയാക്കട്ടേ, യുദ്ധം ജയിയ്ക്കും നീ താൻ “ എന്നു ചൊല്ലിയ മഹാത്മാവേ! നിലത്തു വീണല്ലോ, കൈ പിടിച്ചിട്ടെഴുന്നേൽ‌പ്പി- ച്ചെനിയ്ക്കു ധൈര്യം തരാൻ ആരുമില്ലല്ലോ ചുറ്റും?   “സഹിഷ്ണുതയോലുന്ന […]

ആഹ്വാനം (W. SOMERSET MAUGHAM, The Summing Up)

Posted by & filed under Uncategorized.

ഇന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്ന്- ലോകവൃദ്ധദിനം. W. SOMERSET MAUGHAM,എഴുതിയ കവിതയുടെ പരിഭാഷാശ്രമം വയസ്സായവരെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായി മുദ്ര കുത്തുന്നവർക്കായുള്ള മറുപടിയാണീ കവിത.. പരിപൂർണ്ണ ജീവിതം വാർദ്ധക്യവും ചെറുപ്പവും, പരിപക്വതയും ചേർന്നതാണ്. സായംസന്ധ്യയുടെ ചാരുതയെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിയ്ക്കരുതെന്നും വാർദ്ധക്യത്തിനും അതിന്റേതായ രസങ്ങളുണ്ടെന്നും അവ യൌവനത്തിൽ അനുഭവിയ്ക്കുന്നവയേക്കാൾ ഒട്ടും കുറവല്ലെന്നും കവി പറയുമ്പോൾ വൃദ്ധജനങ്ങളെ അവഗണിയ്ക്കുന്നവർക്കവ ശരിയ്ക്കും മറുപടി നൽകുന്നു. പരിഭാഷ-ആഹ്വാനം പരിപൂർണ്ണജീവിതം ക്രമമാം രൂപങ്ങളിൽ ശരിയായ്ക്കാണാൻ ശ്രമിച്ചീടുകിലറിഞ്ഞിടാം അവിടെ വാർദ്ധക്യത്തിന്നൊപ്പം താൻ കാണാകുന്നു പരിപക്വത,ചോരത്തിളപ്പാർന്ന കാലവും. പുലർകാലത്തിൻ ചമത്ക്കാരങ്ങൾ, […]

ജന്മദിനത്തിലെ അമ്മ മനസ്സുമായ്…

Posted by & filed under Uncategorized.

    പിറന്നാൾ ദിനത്തിലായ് നിനക്കായാശംസകൾ നിറഞ്ഞഹൃദയത്താലോതട്ടെ, യെന്നോമനേ! പറഞ്ഞീടുവാൻ വാക്കില്ലെൻ കയ്യിൽ, ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നല്ലോ നിൻ രൂപം ചിരി തൂകി. കൊഴിഞ്ഞേ പോയീ വർഷമെങ്കിലും വിറയോടേ കുരുന്നേ നിന്നെക്കയ്യിലാദ്യമായെടുത്തതും പതിയെയെൻ നെഞ്ചോടു ചേർത്തതും മുദുമേനി തഴുകിത്തരളാർദ്രം മുലപ്പാലു തന്നതും ഇനിയും മങ്ങീടാത്ത ചിത്രമായ്ക്കണ്മുന്നിലായ് തെളിയുന്നല്ലോ, ധന്യമായിടും നിമിഷങ്ങൾ! ദിനങ്ങൾ നിനക്കായി നീക്കി വയ്ക്കവേ, വർണ്ണം നിറഞ്ഞേ നിന്നൂ നിന്റെ ചുറ്റുമായെൻ ജീവിതം. മുഴുത്ത സന്ദേഹത്താലൊറ്റക്കാലടി വയ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കേ, നീയെൻ നേരെ നീട്ടിയാ കരങ്ങളെ. വിരൽത്തുമ്പിലായ്ത്തൂങ്ങി […]

നമുക്കു പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാം…

Posted by & filed under Uncategorized.

കഥയും കവിതയും പറയുന്ന ഗിരീശൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ വർണ്ണങ്ങൾ ചാലിച്ചപ്പോൾ….. പുറം ലോകത്തിൻ നിറം മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലും വിതുമ്പൽ സൃഷ്ടിച്ചിടും വേളകൾ സുലഭമായ് നിറങ്ങൾ പ്രകൃതിയെപ്പട്ടുടുപ്പിക്കും, പച്ച- യണിഞ്ഞീടുമ്പോളവൾക്കെത്ര സൌന്ദര്യം, വശ്യം! മനുഷ്യമനസ്സിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ പച്ചപ്പിനു കൊതിയ്ക്കുന്നല്ലോ, കാണ്മൂ വിടരും മുഖങ്ങളിൽ എനിയ്ക്കിഷ്ടമെപ്പോഴും പ്രകൃതീ നിനക്കൊത്തു ചരിയ്ക്കാനെന്നോതുന്നോ ചിരിയ്ക്കും മുഖങ്ങളാൽ . മാറുന്ന പ്രകൃതി തൻ ഭാവങ്ങൾ കാൺകെ മനം തേടുന്നൂ, കൊതിയ്ക്കുന്നു, ഭയന്നീടുന്നൊപ്പമായ് ഹരിതനിറം മാറി പ്രകൃതിയുണങ്ങുന്നോ കരിഞ്ഞീടൂന്നോ, കരഞ്ഞീടുന്നോ കാടും കൂടെ? മനുഷ്യൻ […]

അകത്തളങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ…

Posted by & filed under Uncategorized.

ശക്തിയുടെ  ഉറവിടം തേടുന്നവർ എന്നു മറിഞ്ഞിരുന്ന സത്യത്തെ കുഴിച്ചു മൂടാൻ നോക്കുന്നു കാലം നുണ പറയില്ല കുഴിച്ചു മൂടിയ നുണകൾ പുറത്തു വരും വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഞാനെന്നും നിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നെന്ന്.. പിന്നിൽ തന്നെ, കാരണം മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ അവസരം എനിയ്ക്കു നിഷേധിയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ? എന്നിട്ടും നീ കണ്ടല്ലോ കണക്കു കൂട്ടലുകൾക്കൊടുവിൽ തുലാസ്  ചെരിഞ്ഞതെങ്ങോട്ടെന്ന്? അരിച്ചതും അളന്നതും നീയായിട്ടുകൂടി അമർത്താനാവാത്ത സത്യങ്ങളായി പലതും പുറത്തു വരുന്നു.. കാലത്തിന്നിനിയും പറയുവാനേറെക്കാണും അവ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ അവസരം നോക്കി അണിയറയിൽ പലരുമുണ്ടു കാലം  വരച്ച […]

പെൺകുട്ടിയോട്

Posted by & filed under Uncategorized.

എന്താണു നിനക്കു പറ്റിയത്, പെൺകുട്ടീ… നിന്റെ സ്വത സിദ്ധമായ വാചാലത മൌനത്തിനു വഴികൊടുത്തതു എനിയ്ക്കറിയാനാകുന്നു. നക്ഷത്രത്തിളക്കമാർന്ന  നിന്റെ കണ്ണുകൾ എന്തേ വിഹ്വലമായീ? പകലുറങ്ങാൻ പോകും നേരം സന്ധ്യ വിടർത്തുന്ന വർണ്ണരാശിയെഴുന്ന നിൻ കവിളുകൾ  വിളറിയതെന്തേ? ആരോ കണ്ട ദു:സ്വപ്നം ഒഴുകിയെത്തുന്ന കാറ്റു നിൻ ചെവിയിലോതിയോ? അഭിശപ്തമാണു സ്ത്രീജന്മമെന്നു നിനക്കു തോന്നിയോ? ഒന്നു പറഞ്ഞോട്ടേ? നിനക്കു ധൈര്യം പകരാൻ എനിയ്ക്കാവില്ലെങ്കി ലും എനിയ്ക്കു പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുക . സ്ത്രീ അബലയെന്നോ ചപലയെന്നോ ആരുമോതിക്കോട്ടെ!  പക്ഷേ … സ്ത്രീ ശക്തി […]

ഊഞ്ഞാലാട്ടം

Posted by & filed under Uncategorized.

കാലം കളിയ്ക്കും കളികളെക്കാണുവാൻ ജാലകമൊട്ടു തുറക്കട്ടെ ഞാൻ സഖേ! ബാല്യം മറക്കാൻ കഴിയില്ലൊരിയ്ക്കലും കോലം മനുഷ്യന്നു മാറുന്നുവെങ്കിലും. എത്രയോ കൊച്ചുപിണക്കങ്ങ,ളൊപ്പമായ് എത്രയോ സന്തോഷമേകിടും കൂട്ടുകാർ ഒക്കെ നിറഞ്ഞൊരാ നാളുകൾ, ചുറ്റുമാ- യെത്രയോ ബന്ധുക്ക,ളില്ല ഭാരങ്ങളും. ഒട്ടു നിറഞ്ഞിടും പൂക്കളുമായിട്ടി- ങ്ങെത്തിടുമോണമാണേറ്റവുമോർമ്മയിൽ പട്ടുടുപ്പും, പഴ, മുപ്പേരി, മുറ്റത്തെ കൊച്ചുമാവിൽച്ചെറുതായൊരൂഞ്ഞാലിടും കുട്ടികൾ ഞങ്ങളന്നൊത്തുചേരും, ദിനേ മുറ്റത്തെപ്പൂക്കളം തീർത്തിടാൻ മത്സരം തൃക്കാക്കരപ്പൻ പ്രതിഷ്ഠ മനസ്സിലോ തീർക്കുമോണക്കൊഴു,പ്പാഹ്ലാദമേറിടും ഒക്കെയീ ജാലകക്കാഴ്ച്ചയിൽക്കണ്ടിടാം സ്പഷ്ടമായ്, ഇന്നലെയെന്നപോൽ മത്സഖേ! ഒട്ടു ഞാനൂയലാടട്ടേ, മനസ്സിലേ- യ്ക്കെത്തിനോക്കട്ടെ, യടയ്ക്കൊല്ല ജാലകം. […]

കമ്പിവേലികൾ

Posted by & filed under Uncategorized.

കമ്പിവേലികൾ കമ്പിവേലികളെങ്ങും മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു സ്വന്തവുമല്ലാത്തതും തിരിച്ചായ്ക്കാണിയ്ക്കുവാൻ എന്തിനും വേണമതിർ വരമ്പെന്നറിയുക ചിന്തിയ്ക്കിലതു നമ്മൾ മുറിച്ചു കടന്നിടാ. ചിന്തകൾ കാടോടുമ്പോൾ കടിഞ്ഞാണീടുന്നില്ലേ? ബന്ധങ്ങൾക്കെന്നും നമ്മളകലം വയ്ക്കുന്നില്ലേ? എന്തുമേ പറയുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നാലും വേണ്ടവാക്കുകൾ മാത്രം തിരഞ്ഞിട്ടോതുന്നില്ലേ? പ്രകൃതി ജലം, മല, പുഴകൾ സമുദ്രത്താൽ രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പ്പര മതിർത്തി കുറിയ്ക്കുന്നു ഭ്രാന്തരാം മനുഷ്യരോ വേലികൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു താന്തരായ്ക്കഴിയുന്നു, സ്വാർത്ഥത നിറയുന്നു വേലികൾ പലപ്പോഴും വിനയായ് മാറീടുന്നു വിളകൾ തിന്നും ക്ഷുദ്രജന്തുവായ് മാറീടുന്നു കാലക്കേടിനെ വേലികെട്ടിയിട്ടൊതുക്കാമോ? വന്നിടും വരാനുള്ളതെങ്ങുമേ തങ്ങാറില്ല. മനുഷ്യൻ […]

mask

മുഖം മൂടിയ്ക്കടിയില്‍

Posted by & filed under കവിത, published in VARTHTHAMAANAM Magazine.

എന്തു നാം ചിന്തിയ്ക്കുന്നതെല്ലാമേ ശരി തന്നെ- യെന്നു നീ നിനയ്ക്കാക, യറിക, യവനിയില്‍ ഒന്നുപോല്‍ ചിന്തിച്ചിടും ജനങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞിടു- മൊന്നിനും പറയുകിലില്ല, സ്ഥായിയാം ഭാവം. നിന്നെ നീയളക്കുവാനെടുക്കുമളവിനെ- യെങ്ങനെയളക്കും നീ, തെറ്റിനെ ശരിയുമാ- യെങ്ങനെയുപമിയ്ക്കും, നിന്നിലെ നീയല്ലയോ പിന്നെയും വരുവതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാന്‍? കണ്ണുകള്‍ വീക്ഷിപ്പതു സത്യമായ് നിനച്ചിടാം കര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ക്കറിയില്ല സത്യവുമസത്യവും വലത്തെക്കരം ചെയ്യും ചെയ്തികളറിയുവാ- നിടത്തെക്കരത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും വരാം. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിടാം, മനം തുറ- ന്നൊരൊട്ടു കാര്യം പറഞ്ഞന്യോന്യമെന്നായിടാം അതിന്നും പുറത്തായിട്ടവന്‍ തന്‍ സ്വകാര്യമാ- മൊരു […]