നമുക്കു പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാം…

Posted by & filed under Uncategorized.

കഥയും കവിതയും പറയുന്ന ഗിരീശൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ വർണ്ണങ്ങൾ ചാലിച്ചപ്പോൾ….. പുറം ലോകത്തിൻ നിറം മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലും വിതുമ്പൽ സൃഷ്ടിച്ചിടും വേളകൾ സുലഭമായ് നിറങ്ങൾ പ്രകൃതിയെപ്പട്ടുടുപ്പിക്കും, പച്ച- യണിഞ്ഞീടുമ്പോളവൾക്കെത്ര സൌന്ദര്യം, വശ്യം! മനുഷ്യമനസ്സിലെ സ്വപ്നങ്ങൾ പച്ചപ്പിനു കൊതിയ്ക്കുന്നല്ലോ, കാണ്മൂ വിടരും മുഖങ്ങളിൽ എനിയ്ക്കിഷ്ടമെപ്പോഴും പ്രകൃതീ നിനക്കൊത്തു ചരിയ്ക്കാനെന്നോതുന്നോ ചിരിയ്ക്കും മുഖങ്ങളാൽ . മാറുന്ന പ്രകൃതി തൻ ഭാവങ്ങൾ കാൺകെ മനം തേടുന്നൂ, കൊതിയ്ക്കുന്നു, ഭയന്നീടുന്നൊപ്പമായ് ഹരിതനിറം മാറി പ്രകൃതിയുണങ്ങുന്നോ കരിഞ്ഞീടൂന്നോ, കരഞ്ഞീടുന്നോ കാടും കൂടെ? മനുഷ്യൻ […]

അകത്തളങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ…

Posted by & filed under Uncategorized.

ശക്തിയുടെ  ഉറവിടം തേടുന്നവർ എന്നു മറിഞ്ഞിരുന്ന സത്യത്തെ കുഴിച്ചു മൂടാൻ നോക്കുന്നു കാലം നുണ പറയില്ല കുഴിച്ചു മൂടിയ നുണകൾ പുറത്തു വരും വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഞാനെന്നും നിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നെന്ന്.. പിന്നിൽ തന്നെ, കാരണം മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ അവസരം എനിയ്ക്കു നിഷേധിയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ? എന്നിട്ടും നീ കണ്ടല്ലോ കണക്കു കൂട്ടലുകൾക്കൊടുവിൽ തുലാസ്  ചെരിഞ്ഞതെങ്ങോട്ടെന്ന്? അരിച്ചതും അളന്നതും നീയായിട്ടുകൂടി അമർത്താനാവാത്ത സത്യങ്ങളായി പലതും പുറത്തു വരുന്നു.. കാലത്തിന്നിനിയും പറയുവാനേറെക്കാണും അവ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ അവസരം നോക്കി അണിയറയിൽ പലരുമുണ്ടു കാലം  വരച്ച […]

പെൺകുട്ടിയോട്

Posted by & filed under Uncategorized.

എന്താണു നിനക്കു പറ്റിയത്, പെൺകുട്ടീ… നിന്റെ സ്വത സിദ്ധമായ വാചാലത മൌനത്തിനു വഴികൊടുത്തതു എനിയ്ക്കറിയാനാകുന്നു. നക്ഷത്രത്തിളക്കമാർന്ന  നിന്റെ കണ്ണുകൾ എന്തേ വിഹ്വലമായീ? പകലുറങ്ങാൻ പോകും നേരം സന്ധ്യ വിടർത്തുന്ന വർണ്ണരാശിയെഴുന്ന നിൻ കവിളുകൾ  വിളറിയതെന്തേ? ആരോ കണ്ട ദു:സ്വപ്നം ഒഴുകിയെത്തുന്ന കാറ്റു നിൻ ചെവിയിലോതിയോ? അഭിശപ്തമാണു സ്ത്രീജന്മമെന്നു നിനക്കു തോന്നിയോ? ഒന്നു പറഞ്ഞോട്ടേ? നിനക്കു ധൈര്യം പകരാൻ എനിയ്ക്കാവില്ലെങ്കി ലും എനിയ്ക്കു പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുക . സ്ത്രീ അബലയെന്നോ ചപലയെന്നോ ആരുമോതിക്കോട്ടെ!  പക്ഷേ … സ്ത്രീ ശക്തി […]

ഊഞ്ഞാലാട്ടം

Posted by & filed under Uncategorized.

കാലം കളിയ്ക്കും കളികളെക്കാണുവാൻ ജാലകമൊട്ടു തുറക്കട്ടെ ഞാൻ സഖേ! ബാല്യം മറക്കാൻ കഴിയില്ലൊരിയ്ക്കലും കോലം മനുഷ്യന്നു മാറുന്നുവെങ്കിലും. എത്രയോ കൊച്ചുപിണക്കങ്ങ,ളൊപ്പമായ് എത്രയോ സന്തോഷമേകിടും കൂട്ടുകാർ ഒക്കെ നിറഞ്ഞൊരാ നാളുകൾ, ചുറ്റുമാ- യെത്രയോ ബന്ധുക്ക,ളില്ല ഭാരങ്ങളും. ഒട്ടു നിറഞ്ഞിടും പൂക്കളുമായിട്ടി- ങ്ങെത്തിടുമോണമാണേറ്റവുമോർമ്മയിൽ പട്ടുടുപ്പും, പഴ, മുപ്പേരി, മുറ്റത്തെ കൊച്ചുമാവിൽച്ചെറുതായൊരൂഞ്ഞാലിടും കുട്ടികൾ ഞങ്ങളന്നൊത്തുചേരും, ദിനേ മുറ്റത്തെപ്പൂക്കളം തീർത്തിടാൻ മത്സരം തൃക്കാക്കരപ്പൻ പ്രതിഷ്ഠ മനസ്സിലോ തീർക്കുമോണക്കൊഴു,പ്പാഹ്ലാദമേറിടും ഒക്കെയീ ജാലകക്കാഴ്ച്ചയിൽക്കണ്ടിടാം സ്പഷ്ടമായ്, ഇന്നലെയെന്നപോൽ മത്സഖേ! ഒട്ടു ഞാനൂയലാടട്ടേ, മനസ്സിലേ- യ്ക്കെത്തിനോക്കട്ടെ, യടയ്ക്കൊല്ല ജാലകം. […]

കമ്പിവേലികൾ

Posted by & filed under Uncategorized.

കമ്പിവേലികൾ കമ്പിവേലികളെങ്ങും മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു സ്വന്തവുമല്ലാത്തതും തിരിച്ചായ്ക്കാണിയ്ക്കുവാൻ എന്തിനും വേണമതിർ വരമ്പെന്നറിയുക ചിന്തിയ്ക്കിലതു നമ്മൾ മുറിച്ചു കടന്നിടാ. ചിന്തകൾ കാടോടുമ്പോൾ കടിഞ്ഞാണീടുന്നില്ലേ? ബന്ധങ്ങൾക്കെന്നും നമ്മളകലം വയ്ക്കുന്നില്ലേ? എന്തുമേ പറയുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നാലും വേണ്ടവാക്കുകൾ മാത്രം തിരഞ്ഞിട്ടോതുന്നില്ലേ? പ്രകൃതി ജലം, മല, പുഴകൾ സമുദ്രത്താൽ രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പ്പര മതിർത്തി കുറിയ്ക്കുന്നു ഭ്രാന്തരാം മനുഷ്യരോ വേലികൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു താന്തരായ്ക്കഴിയുന്നു, സ്വാർത്ഥത നിറയുന്നു വേലികൾ പലപ്പോഴും വിനയായ് മാറീടുന്നു വിളകൾ തിന്നും ക്ഷുദ്രജന്തുവായ് മാറീടുന്നു കാലക്കേടിനെ വേലികെട്ടിയിട്ടൊതുക്കാമോ? വന്നിടും വരാനുള്ളതെങ്ങുമേ തങ്ങാറില്ല. മനുഷ്യൻ […]

mask

മുഖം മൂടിയ്ക്കടിയില്‍

Posted by & filed under കവിത, published in VARTHTHAMAANAM Magazine.

എന്തു നാം ചിന്തിയ്ക്കുന്നതെല്ലാമേ ശരി തന്നെ- യെന്നു നീ നിനയ്ക്കാക, യറിക, യവനിയില്‍ ഒന്നുപോല്‍ ചിന്തിച്ചിടും ജനങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞിടു- മൊന്നിനും പറയുകിലില്ല, സ്ഥായിയാം ഭാവം. നിന്നെ നീയളക്കുവാനെടുക്കുമളവിനെ- യെങ്ങനെയളക്കും നീ, തെറ്റിനെ ശരിയുമാ- യെങ്ങനെയുപമിയ്ക്കും, നിന്നിലെ നീയല്ലയോ പിന്നെയും വരുവതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാന്‍? കണ്ണുകള്‍ വീക്ഷിപ്പതു സത്യമായ് നിനച്ചിടാം കര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ക്കറിയില്ല സത്യവുമസത്യവും വലത്തെക്കരം ചെയ്യും ചെയ്തികളറിയുവാ- നിടത്തെക്കരത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും വരാം. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിടാം, മനം തുറ- ന്നൊരൊട്ടു കാര്യം പറഞ്ഞന്യോന്യമെന്നായിടാം അതിന്നും പുറത്തായിട്ടവന്‍ തന്‍ സ്വകാര്യമാ- മൊരു […]

കേരളം വളരട്ടെ!

Posted by & filed under Uncategorized.

പശ്ചിമഘട്ടമുയർത്തുന്നുവല്ലോയോർമ്മ- യെപ്പോഴും പ്രിയകവി തന്നുടെ വരികളിൽ കേരളം ജനിപ്പതിൻ മുമ്പു താൻ കവി പാടി “ കേരളം വളരുന്നി”തന്യമാം ദേശങ്ങളിൽ. കവി പുംഗവാ, കഴിഞ്ഞന്നുതാൻ നിനക്കൊട്ടു പ്രവചിച്ചീടാനായി കേരളത്തിൻ ഭാവിയെ കടലും കടന്നേറെ പൊങ്ങിയിപ്രപഞ്ചത്തിൽ ച്ചെറുതായ് പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്ന വഴികളിൽ. അറബിക്കടലിനു നൽകി നീ പച്ചക്കര- യതിനോടൊപ്പം തന്നൂ ജൈവനിക്ഷേപങ്ങളും അതിരു കുറിച്ചു നീ, സംരക്ഷയേകീ, ജല- മൊഴുക്കീ നദികളിൽ, കടലും സന്തോഷിപ്പൂ. ഉയരങ്ങളെച്ചുംബിച്ചീടുന്നോരാനമുടി- യറിയാതെനിയ്ക്കെന്നും ഹിമവൽസ്മരണയായ് ഉലകം കൊതിച്ചീടും മഴക്കാടുകളെന്നും നിനക്കു സ്വന്തം, ശ്രദ്ധ തേടിടും […]

la1

മനസ്സിൽ വർണ്ണങ്ങളാൽ കഥയും കവിതയുമെഴുതും ചിത്രങ്ങളുമായ്….

Posted by & filed under Uncategorized.

ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗിരീശൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ വർണ്ണ ശബളിമയാർന്ന നൂറിലധികം  ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം  വരയുടെ ചക്രവർത്തിയായ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി തൃശ്ശൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമിയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗണപതി പെരിങ്ങോട്, മാടമ്പു കുഞ്ഞുകുട്ടൻ, വി.കെ. ശ്രീരാമൻ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി വിശിഷ്ടവ്യക്തികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സെപ്തംബർ 18 മുതൽ 23 വരെ തൃശ്ശൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമിയിൽ പ്രദർശനം തുടരും. കടും പച്ചയും കിളിപ്പച്ചയും മഞ്ഞയും ഇളം തവിട്ടുനിറവും അൽ‌പ്പം നീലയും വയലറ്റും ചോപ്പും  നിറങ്ങളിൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിയ്ക്കുന്ന  വിധം  പ്രകൃതിയുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രങ്ങളെ  കവിത വിരിയുന്ന ചിത്രങ്ങളെന്നു […]

ഓണം നഗരത്തിൽ

Posted by & filed under കവിത.

    ഓണം എത്തിയെന്നറിഞ്ഞു നഗരത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഞാൻ തിരയുകയായിരുന്നു കറുത്തും മെലിഞ്ഞും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പഴക്കുലകൾ എന്നെ നോക്കി പല്ലിളിച്ചു പൊടിപുരണ്ട പ്ലാസ്റ്റിക് പായ്ക്കറ്റുകളിൽ കിടന്ന വറത്തുപ്പേരിയും പപ്പടവും ദയ യാചിച്ചു. വിലകൂടിയ പായ്ക്ക്റ്റുകളിലെത്തിയ റെഡിമെയ്ഡ് കാളനും പുളീഞ്ചിയും ഉതിർത്തഗന്ധം അരോചകമായി നഗരത്തിലെ രമ്യഹർമ്മത്തിനായി നാട്ടിൽ ഞാൻ കുരുതി കൊടുത്തവയെല്ലാം ഒന്നിച്ചെത്തി എന്നെ ശപിച്ചാലും ഫൈസ്റ്റാർ ഹോട്ടലൊരുക്കുന്ന ഓണസ്സദ്യയും ഓണത്തപ്പനും ഓണപ്പൂക്കളവും ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്കായി ഒരുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. [ is pfizer viagra available in […]

rithu

കവിതയൊഴുകും വഴി-5

Posted by & filed under കവിത.

വസ വസയും, വിജനേ ബതയും യാമി യാമിയും “ വസ വസ “ യൊഴുകവേ മനം തുടിയ്ക്കുന്നു, നള- വ്യസനവുമിനി മാറും സമയമിങ്ങെത്തുമല്ലോ ഋതുപർണ്ണ സവിധേ ബാഹുക, നീയെത്തുമ്പോൾ ഇതുവിധം കരുതിയോ, കദനം മറക്ക നീ.   “വിജനേ  ബത” നീ കരയുന്നതെന്തിന്നായി- ട്ടിനി നല്ല നാളുകളിങ്ങണയുമല്ലോ വേഗേന അഴൽനിറഞ്ഞീടുമൊരാ മുഖമെന്റെ മനസ്സിലും നിഴൽ വിരിയ്ക്കുന്നതോർത്താൽ നളസൃഷ്ടി മനോഹരം! “ “യാമി യാമി” മനസ്സിലെത്താളമായീ സുദേവനെ- ക്കാണവേ, കഥയ്ക്കു മിഴിവേറിടുന്നല്ലോ വാരിയർ തൻ ഭാഷയും കഥയും പാത്രസൃഷ്ടിയും […]