Daily Archives: Wednesday, September 19, 2007

ഒരു പ്രാര്‍ത്ഥന

Posted by & filed under കവിത.

മഞ്ഞപ്പട്ടുധരിച്ച സുന്ദരനിവന്‍,കണ്ണന്‍ കടാക്ഷിയ്ക്കണം മണ്ണെത്തിന്നുരസിച്ചു ഗോകുലമതില്‍ വാണോന്‍ കടാക്ഷിയ്ക്കണം എണ്ണാ‍ഗോപികമാര്‍ മനസ്സു തിരയും വിണ്ണോന്‍ കടാക്ഷിയ്ക്കണം ഇന്നിജ്ജീവിതമാകുമബ്ധി തരണം ചെയ്യാന്‍ കടാക്ഷിയ്ക്കണം.

ഗണപതി വിസര്‍ജനം

Posted by & filed under കവിത.

കൊട്ടുണ്ടു,പാട്ടുമതി സുന്ദരമാട്ടമുണ്ടേ, കുട്ടിക്കുറുമ്പരിഹ മുന്‍നിര തന്നിലുണ്ടേ, ഠഠഠയെന്നു പടക്കവുമുണ്ടിടയ്ക്കിടെ കുട്ടിഗ്ഗണപതി വിസര്‍ജന നേരമാണേ… മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്സവമായ ഗണപതി പൂജനത്തിനു ശേഷമുള്ള ആഘോഷപൂര്‍വമായ വിസര്‍ജനയാത്രയുദെ ഒരു ദ്റ്ശ്യം.ഇപ്പോള്‍ ഇതു നടക്കുന്ന സമയമാണു.