Daily Archives: Friday, July 25, 2008

Happy Birthday!!

Posted by & filed under Uncategorized.

Please join me in wishing Abhishek Thakkar a very happy birthday. He is the person who is responsible for setting up and hosting jyothirmayam.com. I wish him all the best for everything. I wish he would continue to help others like me to blog and reach out to so many readers out there!!! 🙂 My gift: Free Malayalam tutions and […]

ഒരു വാക്കു…

Posted by & filed under കവിത.

  ഒരു വാക്കിലെന്തിരിയ്ക്കുന്നു…… ഇഴയൊടുമിനുക്കി,ക്കദനമതൊളിപ്പി- ച്ചഴകിനൊടു ചടുലമായ് കുത്തിത്തുളച്ചിടും ഒരു വാക്കിലെന്തിരിയ്ക്കുന്നു… അറിയാത്ത കാര്യങ്ങ, ളറിവിന്‍ നറുവെട്ട- മണയുന്ന ദീപത്തിനവസാന പോരാട്ട- മൊരുകൊച്ചു കൊഞ്ചലുമൊ– രു തപ്ത നിശ്വാസ,മൊരു തേങ്ങല്‍ പൊട്ടിക്കരച്ചില്‍, വിതുമ്പലും കരളുരുകുമൊരു കദന കഥ, കവിത , യൂഷ്മള- പ്രണയകഥ,ദുരിതമെഴു- മൊരു ജീവ യുദ്ധമോ പലതുമിഹ പറയുവാനാകുന്നിതെങ്കിലു- മൊരു വാക്കിലെന്തിരിയ്ക്കുന്നു? ഒരു വാക്കിലെല്ലാമിരിപ്പിന്നു നോക്കുകില്‍ ഒടുവിലിതു കഴിവിയലുമൊരു മാനദണ്ഡത്തി- നടിയറവു പറകയല്ലെന്നുഞാന്‍ചൊല്‍കിലും ഒരു മാത്രയെങ്കിലുമെന്‍ വികാരത്തിനെ ഒരുവാക്കിലൂടെയറിയിയ്ക്കുവാന്‍ മോഹ- മൊരുനാള്‍ മനസ്സിലും കൊണ്ടു നടന്നതു മൊരുസ്വപ്നമായവശേഷിച്ചു […]