Daily Archives: Saturday, November 7, 2009

THE WALL PEOJECT

Posted by & filed under മുംബൈ ജാലകം.

മഹാനഗരിയിൽ നടക്കുന്ന ചില രസകമായ  സംഭവങ്ങൾ ശരിയ്ക്കും നമ്മുടെ കണ്ണു തുറക്കാനുതകുന്നവയാണു. അവയിലൊന്നാണു ‘THE WALL PROJECT” .പലതരം ചിത്രങ്ങളാലും എഴുത്തുകളാലും വികൃതമാക്കപ്പെട്ടവയും അതിസുന്ദരമായ കലാസൃഷ്ടികളാൽ വർണ്ണപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചവയും ആയ ചുമരുകൾ പല സ്ഥലത്തും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം. മുംബെയിൽ റോഡരികിലെ പല ചുമരുകളും മനുഷ്യന്റെ മൂത്രവിസർജ്ജനത്താലും മുറുക്കിത്തുപ്പലിനാലും മലീമസമായിട്ടാണു കാണാറുള്ളതു. നഗരത്തിന്റെ മുഖഭാവത്തെത്തന്നെ ഇതു വികൃതമാക്കുന്നു. പല തരം താക്കീതുകളും പിഴകളും വിളംബരം ചെയ്തെങ്കിലും ഒരു ഫലവും കാണാഞ്ഞു മുംബൈ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കണ്ടെത്തിയ ഒരു പുതിയ ഉദ്യമമാണു […]