Monthly Archives: November 2010

മുംബൈ-400 069

Posted by & filed under മുംബൈ 400069.

രണ്ടുവാക്ക്………………. ഇതാ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുംബൈയെക്കുറിച്ചു തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതുകയാണു. പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും മതിവരാത്തത്ര കാര്യങ്ങൾ  ഈ നഗരിയെക്കുറിച്ചു പറയാനുണ്ടെനിയ്ക്കു. കഷിച്ച് മുപ്പതു വർഷക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ! ഇന്നും ഈ നഗരം എന്നെ വിസ്മയഭരിതയാക്കുന്നു, ആദ്യ നോട്ടത്തിലെന്നപോലെ തന്നെ. നന്മയും തിന്മയും ആശയും നിരാശയും സന്തോഷവും സങ്കടവും ചതിയും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഞാനിവിടെക്കണ്ടു. മുംബൈ നഗരത്തിന്റെ വിശാലമനസ്ക്കതയും ദയയും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. നഗരത്തിലെ തിരക്കും തിക്കും ഉൾക്കൊണ്ടു. ഒഴുക്കിന്റെ ഭാഗമായി. കൊടുത്തും കൊണ്ടും വളരുന്നവ കണ്ടു. ഒക്കെ […]

വർണ്ണനൂലുകൾ-17

Posted by & filed under വർണ്ണ നൂലുകൾ.

ഇക്കൊല്ലത്തെ  പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടിന്റെ പലിശ കൂട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണു അദ്ധ്വാനിയ്ക്കുന്ന ജനവിഭാഗം.  8.5 ൽ നിന്നും 9.5 ആയി ഉയർത്തിയ ഈ പലിശ വർദ്ധനവു 4-5 കോടി ആളുകൾക്കാണു സന്തോഷത്തിന്നിടനൽകിയിരിയ്ക്കുന്നതു. അതും കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിന്നിടയിലെ റെക്കോർഡ് വർദ്ധനവ്. എങ്ങിനെ ജനങ്ങൾ സന്തോഷിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കും?  ഈ വർദ്ധനവിന്റെ പിറകിലെ കാരണമാരാഞ്ഞപ്പോൾ പല രസകരമായ സംഭവങ്ങളും  എന്റെയൊരു സുഹൃത്തു പറയുകയുണ്ടായി. അവയാണിന്നു നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നതു . ഒട്ടനവധി ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിയാതെ വർണ്ണനൂലുകൾ പാകി കടന്നുപോകുന്നവരുടെ കഥ. അവകാശപ്പെടാതെ പോകുന്ന പ്രോവിഡണ്ട് […]

നീ വന്നില്ല…

Posted by & filed under കവിത.

രാവിന്റെ അന്ത്യ യാമം കഴിഞ്ഞിട്ടും അകന്നു മാറാൻ മടിയ്ക്കുന്ന ഉറക്കത്തിന്റെ അലസമായ വിടപറയലിനായി ഒരിയ്ക്കൽക്കൂടി പുതപ്പിന്നടിയിലേയ്ക്കു ചുരുണ്ടു കൂടവേ അമ്മ പറയുന്നതു കേട്ടു നീ ഇന്നു വരുമെന്നു പാദസരത്തിന്റെ നേർത്ത ശബ്ദത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയെത്തുന്ന പാൽക്കാരിപ്പെണ്ണും കുട്ടയിൽ പച്ചക്കറി വിൽക്കാനെത്തിയ കറുത്തു തടിച്ച  ജാനുവും നീയിങ്ങെത്താറായെന്നു പറഞ്ഞു ധൃതി വയ്ക്കുന്നതു കേട്ടു . പ്രഭാതപത്രവുമായെത്തിയ പയ്യൻ സാധാരണ കുശലപ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും നിൽക്കാതെ മണിയടിച്ചു പാഞ്ഞതും നീ കാരണംതന്നെ. മുറ്റത്തിറങ്ങി പല്ലു തേച്ചു മുഖം കഴുകുമ്പോൾ കിഴക്കിന്റെ ദുർമ്മുഖം കറുത്തു കണ്ടു […]

മഴയുടെ ഗമ!

Posted by & filed under കവിത.

മഴയ്ക്കു എന്തു ഗമ! ഞാൻ വരും എനിയ്ക്കു തോന്നുമ്പോൾ എന്നാണൊ പാടുന്നതു? ഇടി മുൻപായാലും പിൻപായാലും , മിന്നൽ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും മഴ ഓടിയെത്തുന്നു രാവിൻ മരണത്തിൽ കരിന്തിരി പടർത്തിയ കറുപ്പിന്നിടയിലൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന രവിയ്ക്കെന്തേ മേഘമാലകളുടെ തുടിപ്പു കാണാനാകുന്നില്ല? മൂടൽമഞ്ഞിനു കൂട്ടായെത്തുന്ന മ്ലാനത നിറഞ്ഞ പുലരിയുടെ മുഖത്തിനെന്തേ തുടിപ്പേകാനായില്ല? മരിയ്ക്കുന്ന ദിവസം മിഴിച്ചു കാട്ടിയ വെയിലിന്റെ നാളങ്ങൾക്കെന്തു വിങ്ങൽ! സായംസന്ധ്യയടുത്തേയുള്ളൂ ഇതാ വരുന്നു മഴ വീണ്ടും ഗമയോടെ. തുള്ളിത്തുള്ളിക്കൊണ്ട് വിടരുന്നഗന്ധങ്ങൾക്കിടയിലൂളിയിട്ടു എനിയ്ക്കു തോന്നുമ്പോൾ ഞാനെത്തുമെന്നോതിക്കൊണ്ട്……..

ഓണർ കില്ലിംഗ് ( അഞ്ചാംഭാവം -3)

Posted by & filed under അഞ്ചാംഭാവം.

അപ്രതീക്ഷിതമായാണു ഈ ലേഖനപരമ്പര തുടങ്ങിയതെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ? വായിച്ചവരിൽ പലരും ഓർത്തു കാണുമെന്നറിയാം, അഞ്ചാംഭാവമെന്ന ഈ പേരിനു കാരണമെന്തായിരിയ്ക്കാമെന്നു. ഒട്ടനവധി സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിയ്ക്കയുമുണ്ടായി. അഞ്ചാംഭാവത്തെക്കുറിച്ചു  നിങ്ങളിൽ പലരും  കേട്ടുകാണും. നക്ഷത്രങ്ങളുടേയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി നോക്കി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാവി പ്രവചിയ്ക്കുന്ന ജ്യോത്സ്യത്തിൽ വിവേകബുദ്ധി,പുത്രൻ,മേധാ,പ്രജ്ഞ,പ്രതിഭ, സൌമനസ്യം, ക്ഷമാശീലം എന്നിവയെക്കുറിയ്ക്കുന്നതാണു അഞ്ചാം ഭാവം എന്നു കാണാം.  അഞ്ചാം ഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവനിർണ്ണയം നടത്തുന്നതെന്നു ചുരുക്കം.ഇവയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കനുസരിച്ചിരിയ്ക്കും ഒരാളുടെ വ്യക്തിഗത സ്വഭാവം രൂപീകരിയ്ക്കപ്പെടുന്നതു എന്നു വിശ്വസിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. വിവാഹം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ […]

പെൺകുട്ടിയോടു….

Posted by & filed under കവിത.

എന്താണു നിനക്കു പറ്റിയത്, പെൺകുട്ടീ… നിന്റെ സ്വത സിദ്ധമായ വാചാലത മൌനത്തിനു വഴികൊടുത്തതു എനിയ്ക്കറിയാനാകുന്നു. നക്ഷത്രത്തിളക്കമാർന്ന  നിന്റെ കണ്ണുകൾ എന്തേ വിഹ്വലമായീ? പകലുറങ്ങാൻ പോകും നേരം സന്ധ്യ വിടർത്തുന്ന വർണ്ണരാശിയെഴുന്ന നിൻ കവിളുകൾ  വിളറിയതെന്തേ? ആരോ കണ്ട ദു:സ്വപ്നം ഒഴുകിയെത്തുന്ന കാറ്റു നിൻ ചെവിയിലോതിയോ? അഭിശപ്തമാണു സ്ത്രീജന്മമെന്നു നിനക്കു തോന്നിയോ? ഒന്നു പറഞ്ഞോട്ടേ? നിനക്കു ധൈര്യം പകരാൻ എനിയ്ക്കാവില്ലെങ്കിലും എനിയ്ക്കു പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുക . സ്ത്രീ അബലയെന്നോ ചപലയെന്നോ ആരുമോതിക്കോട്ടെ! പക്ഷേ … സ്ത്രീ ശക്തി കൂടിയാണെന്നറിയുക. […]

വർണ്ണനൂലുകൾ -16

Posted by & filed under വർണ്ണ നൂലുകൾ.

വർണ്ണനൂലുകൾ -16 ബബൻ ജാധവ്….എനിയ്ക്കെന്നും അയാൾ ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു.  അങ്ങിനെ പ്രത്യേകിച്ചു കഴിവുകളൊന്നും അയാൾക്കുണ്ടായിട്ടല്ല, പിന്നെ?  മഹാനഗരിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഹൌസിംഗ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഓഫീസിലെ ഒരു സാധാരണ ജോലിക്കാരൻ. മാനേജർ മുതൽ പ്യൂൺ വരെ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യും. തുച്ഛശമ്പളം മാത്രമാവാം  മാസാവസാനം  കൈയിൽ കിട്ടുന്നതു.   അധികം വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഏതാണ്ട് 20 കെട്ടിടങ്ങൾ ഉള്ള ഈ വലിയ  സൊസൈറ്റിയിൽ ബബനു സന്തോഷത്തിന് ഒട്ടും കുറവില്ല എന്നു തീർച്ച. പൊതുവെ സംതൃപ്തനാണു.  അല്ലറ ചില്ലറ […]

വർണ്ണനൂലുകൾ-15

Posted by & filed under വർണ്ണ നൂലുകൾ.

ഇന്നലെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലിരിയ്ക്കവേയാണ് വിവരമറിഞ്ഞത്, മിസ്റ്റർ അഹൂജ ഇഹലോകവസം വെടിഞ്ഞെന്നു. പെട്ടെന്നു ഒരു വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത. ഒരു ബെർത്ത് ഡെ പാർട്ടി അറ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നതായിരുന്നു. മൂഡെല്ലാം പോയി, വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ തിടുക്കമായി. ക്യാൻസറായിരുന്നുവെന്നും കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി തീരെ സുഖമില്ലാത്തതിനാൽ  ബാംഗളൂരിൽ മകന്റെ കൂടെയായിരുന്നുവെന്നും അധികം നരകിയ്ക്കാതെ കടന്നു പോയതു നന്നായെന്നും പറഞ്ഞു പലരും ആ‍ശ്വസിച്ചപ്പോഴും മനസ്സിന്റെ വേദന കുറഞ്ഞില്ല. വളരെ അടുപ്പമുള്ള ആരോ മരിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഒരു നഷ്ടബോധം. അഹൂജ  കുടുംബം ഞങ്ങളുടെ അയൽ വാസികളായിരുന്നു, […]

വർണ്ണനൂലുകൾ -14

Posted by & filed under വർണ്ണ നൂലുകൾ.

പോസിറ്റീവ് ചിന്താതരംഗങ്ങൾ ഉതിർക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ആരുമിഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. പൊതുവേ അവർ വളരെ പോപ്പുലറാകാനും ഇതു കാരണമാകുന്നു. സന്തോഷദായകമായ എന്തിനോടുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആകർഷണം തന്നെയാവാം ഇതിനു കാരണം. സുഖത്തിൽ ആൾക്കാർ ധാരാളം കൂട്ടിനായെത്തുമെന്നുംമെന്നും ദു:ഖം പങ്കു വെയ്ക്കാൻ വളരെക്കുറച്ചുപേരേ കൂടെ കാണൂ എന്നതും നാമെല്ലാം അനുഭവിച്ചറിയുന്ന സത്യങ്ങൾ മാത്രം. സുഖദായകമായതെന്തുമുളവാക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ നമ്മളെ കർമ്മോന്മുഖരാക്കുന്നു. അതിനാൽ നാം സ്വയം മറ്റുള്ളവരുമായി അടുക്കാനും ഇടപഴകാനും തയ്യാറാകുന്നു. ദു:ഖം ഉണർത്തുന്ന നെഗ്ഗറ്റീവ് തരംഗങ്ങൾ അതിനു പകരം നമ്മെ കർമ്മ വിമുഖരാക്കുകയാണ് […]

വർണ്ണനൂലുകൾ-13

Posted by & filed under വർണ്ണ നൂലുകൾ.

| വർണ്ണ നൂലുകൾ-13 കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ അനവസരത്തിൽ മറഞ്ഞു പോയ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടെക്കൂടെ ഓർമ്മകളിൽ വന്നെത്തി നോക്കുന്നു. വിസ്മൃതിയുടെ തിരശ്ശീലയ്ക്കുള്ളിൽ അവർ മറയുന്നില്ല, അഥവാ അതിനു നമ്മൾ സമ്മതിയ്ക്കുന്നില്ല. എന്താണാവോ കാരണം? മറ്റൊന്നുമാകാനിടയില്ല, മനുഷ്യനെന്നും അറിയാം എത്രയൊക്കെ അജയ്യനാണെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെയും കാലത്തിന്റെ കളികളൂടെയും മുന്നിൽ താനെന്നും നിസ്സഹായനാണെന്ന സത്യം. ഈ സത്യം ഒരു ഭയമായി  മനസ്സിൽ സൂക്ഷിയ്ക്കുമ്പോൾ ഓർക്കാപ്പുറത്തു കിട്ടിയ അടികൾ ആയിരിയ്ക്കും ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക.   ഒരുതരംഅവിശ്വസനീയതയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഇത്തരം സംഭവവികാസങ്ങളെ ഇനിയും നാം […]