Monthly Archives: August 2016

ശചിബന്ധനം

Posted by & filed under Uncategorized.

ശചിയാണു ഞാനിന്നു  നിൻ കൈയ്യിൽ വീണ്ടും പരമപവിത്രമാമീ നൂലു കെട്ടവേ, അടരാടുവാൻ പോക, വൈകേണ്ട ,ചുണ്ടിലായ് വിറയോലും പ്രാർത്ഥനാമന്ത്രമുണ്ടെപ്പൊഴും.   ബലമാണു നൽകുന്നതിന്നു മനസ്സിലെ- ച്ചപലമാം ശങ്കകളൊക്കെ നീ നീക്കുക. വിറവേണ്ട, കെട്ടിൻ മുറുക്കമഴിയില്ല കരളുറപ്പേറണമീ യാത്ര തന്നിലായ്.   അസുരവർഗ്ഗം മുന്നിലെത്തവേ മായ തൻ വലയത്തിലായിക്കുരുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിടും ശചിയായി, ശക്തിയായെത്തും നിൻ കൈകൾക്കു ബലമായ് ഞാ,നെങ്കിലും രക്ഷകനാകണം.   മധുരമേകാം, ശക്തനാകുവാ, നായുസ്സു നിറയെയുണ്ടായിടാൻ,കൂട്ടായി നിന്നിടാൻ പുരുവായി മാറ്റാൻ പലരെത്തിടാ, മതു കുരുതിക്കളങ്ങളെ സൃഷ്ടിയ്ക്കുമോർത്തിടൂ.   […]

നിർവൃതി

Posted by & filed under Uncategorized.

  ഒഴുക്കേറുന്നൂ, നിന്നു നിന്നോടോതുവാൻ മോഹ- മെനിയ്ക്കേറുന്നെന്നാലും, കഴിയില്ലറിയുന്നു പതുക്കെപ്പോകാനാകില്ലെനിയ്ക്കെൻ തോളിൽത്തൂങ്ങും കനക്കും ഭാണ്ഡം ലക്ഷ്യം നൽകിടുന്നറിയുന്നു   നിനയ്ക്കുംതോറും നയം മാറ്റുവാൻ മോഹം, തല വലിച്ചൂരുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലെന്ന ചിന്തയും കുഴക്കും, പ്രതിഷേധം മുഴക്കിയീയാത്രയ്ക്കൊ- രൊടുക്കും കണ്ടെത്തുവാനായെങ്കിലെന്നാശിക്കും.   തിടുക്കം കാട്ടാനാകാ, മടുക്കും ചോദ്യശര- മെനിയ്ക്കു നേരെത്തൊടുത്തീടുവാൻ പലർ വരും വെറുക്കാമെന്നെത്തന്നെ, തോന്നിടാമെന്നാകിലും തടുക്കാനാകാത്തൊരീ രീതികൾ തുടർന്നീടും’   കറക്കം മതിയാക്കാനാവില്ല  വിരാമത്തി- ന്നെനിയ്ക്കാവുന്നില്ലല്ലോ ചിന്തിയ്ക്കാൻ , കൊതിയ്ക്കാനും കലക്കം കൂടീടുന്നു, കൈവഴികളും, ചെന്നി- ട്ടൊടുക്കം ലയിയ്ക്കുമ്പോൾ നിർവൃതി […]

യാത്രകൾ, പ്രതീക്ഷകൾ…

Posted by & filed under Uncategorized.

        ഒരിത്തിരി നോവ് ഇനിയും ബാക്കി…..   ഉയരുന്ന പുകയൊരുക്കുന്ന തിരശ്ശീല , വിജനമായിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന മുറ്റം, മുറ്റത്തിന്റെ കോണിലെ അനാഥമായ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം . കാറ്റിലാടുന്ന മുളകിൻ തൈത്തലപ്പുകൾ, അറിയാതെയുയരുന്ന വിങ്ങിപ്പൊട്ടലുകൾ, ഒരുപാടോർമ്മകൾക്ക് പുനർജ്ജനനം.   കുറെയേറെമുഖങ്ങളും, കുറെയേറെ വാത്സല്യവും, എവിടെ നിന്നോ ഒഴുകിയെത്തുന്നുവോ? ചുറ്റും സാന്ത്വനമുയർത്താനെത്തിയവരിൽ രൂപമില്ലാത്തവർ നിറയുന്നുവോ?   യാത്രാമൊഴികൾക്കിവിടെ സ്ഥാനമില്ല. വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാനായൊരു കാത്തിരിപ്പുമില്ല. പുകച്ചുരുളുകൾക്കൊത്തുയരുന്നു പ്രതീക്ഷകളുടെ വ്യർത്ഥത .     എനിയ്ക്കൊന്നു കരയണമെന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തിനു ഭാരം കൂടുന്നെന്നറിയുന്നു നഷ്ടക്കണക്കെടുക്കാൻ മനസ്സിനെന്നും ധൃതിയാണല്ലോ.  

ഇതു ജീവിതം 

Posted by & filed under Uncategorized.

  ഒരു പൂപ്പുഞ്ചിരിയേകവേ മുള്ളുകൊണ്ടതിനൊരു കീറൽ എന്തിനെന്നു ചോദിയ്ക്കണമെന്നുണ്ട്. കരിമ്പടം പുതച്ച മനസ്സുകൾ ഉൾപ്പൊത്തുകളിൽ കരിനാഗങ്ങൾ വാഴും കരിങ്കുളങ്ങൾ. നിറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞേ തീരൂ അസ്ഥാനത്തായവയ്ക്കു ശരവ്യമാകുമ്പോൾ അത്ഭുതവും അമ്പരപ്പും. ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാകാത്ത ആക്രമണരീതി കരുതലുകൾക്കുമപ്പുറമാകുമ്പോൾ മനസ്സിലെ പക്ഷിയുടെ വിഷാദഗീതം. വിഷം തേടും വഴികൾ വിഷം പടരും വൈവിദ്ധ്യങ്ങൾ എന്നിലെന്തേ അത്ഭുതമുണ്ടാക്കുന്നില്ല?കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലത്തിനു നഷ്ടപ്പെടുന്ന നൈർമ്മല്യം. ഇതു ജീവിതം!

കാലനക്കം, കാലനനക്കം..

Posted by & filed under Uncategorized.

      മുറ്റത്ത് കാലനക്കം ചുരുട്ടിമടക്കിയ കയർവടങ്ങൾ ചുമലുകളിൽ, കൈകളിൽ മഴു.   പുരമുകളിലേയ്ക്കു ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മാവിൻ ശിഖരങ്ങൾ മൊഴിഞ്ഞേക്കാം, മുറ്റത്തു കാലനനക്കം.   കഴിഞ്ഞ സീസണിലും തന്ന മധുരമേറിയ മാങ്ങകൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ, മാവു ചോദിയ്ക്കുന്നുണ്ട്, കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല,   ആ മാങ്ങകളുടെ കനമല്ലേ ശിഖരങ്ങളെയിത്രയധികം താഴോട്ടു കൊണ്ടുവന്നതെന്നും  ചോദിക്കുമായിരിക്കും, അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല.   മുറ്റത്തു വടവും പിടിച്ചു മുകളിലേയ്ക്കു ദൃഷ്ടിയുഴിയുന്നവർ എന്നെ പീഡിപ്പിയ്ക്കുന്നത് കാണാനാവുന്നില്ലെ എന്നു മാവു വീണ്ടും.   ചാരി വച്ച കോണി നിലത്തു വീഴുന്നു. […]

ഇനി പോകാം,വിട!

Posted by & filed under Uncategorized.

      യാത്രപറയുന്നതിന്മുൻപ് ഒരുനിമിഷം !   അസ്വസ്ഥതകളുടെ നീരൊഴുക്കൊക്കെ വറ്റിപ്പോയ, പ്രതിഫലനം തേടാത്ത , എന്റെ കൺകളിൽ നിനക്കു കവിതകൾ വിരിയിക്കാനാവില്ല.   ‘നീയെന്റെ കൺകളിലേയ്ക്കെത്തി നോക്കുമ്പോൾ നീയെനിയ്ക്കാരാണെന്ന സത്യം നിനക്കു മനസ്സിലാക്കാനാവും‘ നമ്മളൊന്നിച്ചിരുന്നു പാടിയ ബ്ര്യാൻ ആഡംസിന്റെ വരികൾ, നീ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നോ എന്നറിയാൻ മാത്രം കൊതി. ഇനിയും ഞാൻ കാണാൻ മറന്ന ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ഉറഞ്ഞ കണ്ണീരിന്റെ മരവിപ്പിൽ ഇന്നും പച്ചകൾ തേടുന്നുണ്ടാവാം, പ്രണയപ്പച്ചകളെ. അവയെങ്ങാനും നിന്റെ മിഴികളുടെ തീക്ഷ്ണതകളിൽ പൊട്ടിമുളച്ചാലോ എന്ന ഭയം മാത്രമേ എനിയ്ക്കിപ്പോഴുള്ളൂ. […]

പ്രതിഷേധനിഷേധങ്ങൾ

Posted by & filed under Uncategorized.

        പച്ചപ്പുല്ലിന്നിടയിലൂടെയരിയ്ക്കുന്നൊരു കുഞ്ഞു ചോണനുറുമ്പ് കോലുമിഠായിയുടെ മണം തേടി പച്ചവിരിപ്പിൽ ഒറ്റപ്പുള്ളി കുത്തിയ ചുവന്ന നിറം കണ്ട് കുതിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. നിലത്തുവീണ കോലു മിഠായി കുനിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അമർന്ന ഷൂസിനടിയിൽ മണത്തിനും നിറത്തിനും ലക്ഷ്യമില്ലാതായി ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ മൌനം തേടി.. നിറമില്ലാത്ത ചോര കഥയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല താനും. പിന്നാരു പ്രതിഷേധിയ്ക്കാൻ??