Daily Archives: Thursday, September 22, 2016

അകത്തളങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ…

Posted by & filed under Uncategorized.

ശക്തിയുടെ  ഉറവിടം തേടുന്നവർ എന്നു മറിഞ്ഞിരുന്ന സത്യത്തെ കുഴിച്ചു മൂടാൻ നോക്കുന്നു കാലം നുണ പറയില്ല കുഴിച്ചു മൂടിയ നുണകൾ പുറത്തു വരും വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഞാനെന്നും നിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നെന്ന്.. പിന്നിൽ തന്നെ, കാരണം മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ അവസരം എനിയ്ക്കു നിഷേധിയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ? എന്നിട്ടും നീ കണ്ടല്ലോ കണക്കു കൂട്ടലുകൾക്കൊടുവിൽ തുലാസ്  ചെരിഞ്ഞതെങ്ങോട്ടെന്ന്? അരിച്ചതും അളന്നതും നീയായിട്ടുകൂടി അമർത്താനാവാത്ത സത്യങ്ങളായി പലതും പുറത്തു വരുന്നു.. കാലത്തിന്നിനിയും പറയുവാനേറെക്കാണും അവ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ അവസരം നോക്കി അണിയറയിൽ പലരുമുണ്ടു കാലം  വരച്ച […]

പെൺകുട്ടിയോട്

Posted by & filed under Uncategorized.

എന്താണു നിനക്കു പറ്റിയത്, പെൺകുട്ടീ… നിന്റെ സ്വത സിദ്ധമായ വാചാലത മൌനത്തിനു വഴികൊടുത്തതു എനിയ്ക്കറിയാനാകുന്നു. നക്ഷത്രത്തിളക്കമാർന്ന  നിന്റെ കണ്ണുകൾ എന്തേ വിഹ്വലമായീ? പകലുറങ്ങാൻ പോകും നേരം സന്ധ്യ വിടർത്തുന്ന വർണ്ണരാശിയെഴുന്ന നിൻ കവിളുകൾ  വിളറിയതെന്തേ? ആരോ കണ്ട ദു:സ്വപ്നം ഒഴുകിയെത്തുന്ന കാറ്റു നിൻ ചെവിയിലോതിയോ? അഭിശപ്തമാണു സ്ത്രീജന്മമെന്നു നിനക്കു തോന്നിയോ? ഒന്നു പറഞ്ഞോട്ടേ? നിനക്കു ധൈര്യം പകരാൻ എനിയ്ക്കാവില്ലെങ്കി ലും എനിയ്ക്കു പറയാനുള്ളത് കേൾക്കുക . സ്ത്രീ അബലയെന്നോ ചപലയെന്നോ ആരുമോതിക്കോട്ടെ!  പക്ഷേ … സ്ത്രീ ശക്തി […]

ഊഞ്ഞാലാട്ടം

Posted by & filed under Uncategorized.

കാലം കളിയ്ക്കും കളികളെക്കാണുവാൻ ജാലകമൊട്ടു തുറക്കട്ടെ ഞാൻ സഖേ! ബാല്യം മറക്കാൻ കഴിയില്ലൊരിയ്ക്കലും കോലം മനുഷ്യന്നു മാറുന്നുവെങ്കിലും. എത്രയോ കൊച്ചുപിണക്കങ്ങ,ളൊപ്പമായ് എത്രയോ സന്തോഷമേകിടും കൂട്ടുകാർ ഒക്കെ നിറഞ്ഞൊരാ നാളുകൾ, ചുറ്റുമാ- യെത്രയോ ബന്ധുക്ക,ളില്ല ഭാരങ്ങളും. ഒട്ടു നിറഞ്ഞിടും പൂക്കളുമായിട്ടി- ങ്ങെത്തിടുമോണമാണേറ്റവുമോർമ്മയിൽ പട്ടുടുപ്പും, പഴ, മുപ്പേരി, മുറ്റത്തെ കൊച്ചുമാവിൽച്ചെറുതായൊരൂഞ്ഞാലിടും കുട്ടികൾ ഞങ്ങളന്നൊത്തുചേരും, ദിനേ മുറ്റത്തെപ്പൂക്കളം തീർത്തിടാൻ മത്സരം തൃക്കാക്കരപ്പൻ പ്രതിഷ്ഠ മനസ്സിലോ തീർക്കുമോണക്കൊഴു,പ്പാഹ്ലാദമേറിടും ഒക്കെയീ ജാലകക്കാഴ്ച്ചയിൽക്കണ്ടിടാം സ്പഷ്ടമായ്, ഇന്നലെയെന്നപോൽ മത്സഖേ! ഒട്ടു ഞാനൂയലാടട്ടേ, മനസ്സിലേ- യ്ക്കെത്തിനോക്കട്ടെ, യടയ്ക്കൊല്ല ജാലകം.

കമ്പിവേലികൾ

Posted by & filed under Uncategorized.

കമ്പിവേലികൾ കമ്പിവേലികളെങ്ങും മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു സ്വന്തവുമല്ലാത്തതും തിരിച്ചായ്ക്കാണിയ്ക്കുവാൻ എന്തിനും വേണമതിർ വരമ്പെന്നറിയുക ചിന്തിയ്ക്കിലതു നമ്മൾ മുറിച്ചു കടന്നിടാ. ചിന്തകൾ കാടോടുമ്പോൾ കടിഞ്ഞാണീടുന്നില്ലേ? ബന്ധങ്ങൾക്കെന്നും നമ്മളകലം വയ്ക്കുന്നില്ലേ? എന്തുമേ പറയുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നാലും വേണ്ടവാക്കുകൾ മാത്രം തിരഞ്ഞിട്ടോതുന്നില്ലേ? പ്രകൃതി ജലം, മല, പുഴകൾ സമുദ്രത്താൽ രാജ്യങ്ങൾ പരസ്പ്പര മതിർത്തി കുറിയ്ക്കുന്നു ഭ്രാന്തരാം മനുഷ്യരോ വേലികൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു താന്തരായ്ക്കഴിയുന്നു, സ്വാർത്ഥത നിറയുന്നു വേലികൾ പലപ്പോഴും വിനയായ് മാറീടുന്നു വിളകൾ തിന്നും ക്ഷുദ്രജന്തുവായ് മാറീടുന്നു കാലക്കേടിനെ വേലികെട്ടിയിട്ടൊതുക്കാമോ? വന്നിടും വരാനുള്ളതെങ്ങുമേ തങ്ങാറില്ല. മനുഷ്യൻ […]

മുഖം മൂടിയ്ക്കടിയില്‍

Posted by & filed under കവിത, published in VARTHTHAMAANAM Magazine.

എന്തു നാം ചിന്തിയ്ക്കുന്നതെല്ലാമേ ശരി തന്നെ- യെന്നു നീ നിനയ്ക്കാക, യറിക, യവനിയില്‍ ഒന്നുപോല്‍ ചിന്തിച്ചിടും ജനങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞിടു- മൊന്നിനും പറയുകിലില്ല, സ്ഥായിയാം ഭാവം. നിന്നെ നീയളക്കുവാനെടുക്കുമളവിനെ- യെങ്ങനെയളക്കും നീ, തെറ്റിനെ ശരിയുമാ- യെങ്ങനെയുപമിയ്ക്കും, നിന്നിലെ നീയല്ലയോ പിന്നെയും വരുവതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാന്‍? കണ്ണുകള്‍ വീക്ഷിപ്പതു സത്യമായ് നിനച്ചിടാം കര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ക്കറിയില്ല സത്യവുമസത്യവും വലത്തെക്കരം ചെയ്യും ചെയ്തികളറിയുവാ- നിടത്തെക്കരത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും വരാം. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിടാം, മനം തുറ- ന്നൊരൊട്ടു കാര്യം പറഞ്ഞന്യോന്യമെന്നായിടാം അതിന്നും പുറത്തായിട്ടവന്‍ തന്‍ സ്വകാര്യമാ- മൊരു […]