ജ്ഞാനി

Posted by & filed under കവിത.

പലതില്‍ ചിലതാണെന്നാലും
വലുതില്‍ ചെറുതാണെന്നാലും
ഇടയില്‍ കരടെന്നതുപോലെ
നെടുനീളെ കിടന്നെന്നാലും
ഒരു കാര്യമിതോര്‍ത്തീടേണം,
അറിവിന്‍പടിതേടിയവന്നതു
തരിപോലും ബാധകമല്ലേ..
അറിവിന്‍ പ്രഭ ചുറ്റുമൊഴുക്കും
പരിവേഷമതൊന്നു വിശേഷം!
അതുമാത്രമതൊന്നു നിനച്ചാല്‍
അവനല്ലോന്രുപസമനിപ്പോള്‍!

3 Responses to “ജ്ഞാനി”

 1. Meenakshi

  “അറിവിന്‍ പ്രഭ ചുറ്റുമൊഴുക്കും
  പരിവേഷമതൊന്നു വിശേഷം!
  അതുമാത്രമതൊന്നു നിനച്ചാല്‍
  അവനല്ലോന്രുപസമനിപ്പോള്‍!”
  ഈ വരികള്‍ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

 2. വാല്‍മീകി

  നല്ല വരികള്‍. തുടര്‍ന്നും എഴുതൂ.

 3. ഏ.ആര്‍. നജീം

  🙂 Good

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *