അനുഗ്രഹം

Posted by & filed under കവിത.

ഒരല്പം കിട്ടി പ്രത്യേകത,യതു ദൈവത്തിന്നു തെറ്റായതാവാം
മനുഷ്യന്‍ സ്രുഷ്ടി തൊട്ടേയതിനു കടപ്പെട്ടുവെന്നെങ്കിലും ഹാ!
മനസ്സില്‍ പൊട്ടിടും തന്‍ വിവിധ വികാരങ്ങള്‍ വാഗ്രൂപമായി
പുറത്തേയ്ക്കാനയിയ്ക്കാനവനു കഴിവതിന്നൊന്നു കേമം, ധരിയ്ക്ക!

വിചിത്രം ശബ്ദമൊട്ടിന്നനവധി മ്റ്ഗജാതിയ്ക്കുമിണ്ടെന്നിതെന്നാ-
ലൊരുത്തര്‍ക്കിന്നിതേപോല്‍ സുലളിതമതായോതിടാനാവതില്ല
അടുക്കും ചിട്ടയോലും അതിലളിത പദാവലീശബ്ദമോടെ
ഭരിപ്പൂ ഭൂമിതന്നെ, മനിതനിവനിതുതന്‍ വാക്കതിന്‍ ശക്തിയാലെ!

ശരിയ്ക്കും കാര്യവൈവേചന മതിയറിഞ്ഞേകി ദൈവം, മനുഷ്യ-
ന്നരിഷ്ടം തെല്ലുപോലും വരരുതു നിനച്ചായിടാമെന്നു തോന്നും!
ഇതില്ലാമാനുഷന്‍ തന്‍ കഥയൊരു നിമിഷം ഓര്‍ക്ക പോലും അസാധ്യം
തിമര്‍ക്കും കാടിനുള്ളില്‍,ഇനിയൊരു മ്ര്ര്ഗമായിന്നവന്‍ , കഷ്ടമോര്‍ത്താല്‍!

5 Responses to “അനുഗ്രഹം”

 1. മന്‍സുര്‍

  ജ്യോതിര്‍മയി…

  ദൈവത്തിന്‍ സ്രഷ്ടികളാം മനുഷ്യനിന്‍
  ചിന്തകളും..ചിത്രങ്ങളും
  വരികളില്‍ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു

  മനസ്സിലായത്‌ ഇങ്ങിനെ…..

  നന്‍മകള്‍ നേരുന്നു

 2. മൂര്‍ത്തി

  സൃ,മൃ ഒക്കെ കിട്ടാന്‍ sr^, mr^ എന്ന്‌ ടൈപ്പ് ചെയ്താല്‍ മതി..
  qw_er_ty

 3. പ്രയാസി

  🙂

 4. സാക്ഷരന്‍

  മ്രുഗങള്ക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ അനുഗ്രഹം …

 5. പ്രിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍

  nalla kavitha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *