അഴിയാക്കുരുക്കുകൾ-4..മദ്യനിരോധനവും സ്ത്രീയും

Posted by & filed under അഴിയാക്കുരുക്കുകൾ.

NDTV യിൽ ബർഖ ദത്തിന്റെ പരിപാടിയിലെ Kerala  Dry Run- In Good spirits ചർച്ചകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ടി.വി. യുടെ മുന്നിലാണിരിയ്ക്കുന്നതെന്ന സത്യം മറന്ന് കൈ പൊക്കാനും എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ശ്രോതാക്കളിലേയ്ക്കെത്തിയ്ക്കാനും തോന്നിപ്പോയി. അമ്മയെത്തല്ലാനും രണ്ടുപക്ഷമെന്ന ചൊല്ലിനെന്നപോലെ കുറ്റം കണ്ടു പിടിയ്ക്കാനും പറയുന്നവരെ തിരിച്ച് എതിർക്കാനുമല്ലാതെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൌരവത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിയ്ക്കാൻ ഇവരാരും അൽ‌പ്പ സമയമെങ്കിലും കണ്ടെത്തുന്നില്ലല്ലോ? രോഗമറിഞ്ഞു വേണ്ടേ ചികിത്സ തുടങ്ങാൻ?

 

മദ്യകേരളമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ലേബലൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അതൊന്നു മാറ്റാൻ പറ്റാതെ കുഴങ്ങുകയാണു നാം. പശയ്ക്കു ഇത്രയും ശക്തി കാണുമെന്നു കരുതിക്കാണില്ല.   ശരിയാണു ശീലങ്ങൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ ഏറെ എളുപ്പം. അതൊന്നു മാറ്റാനോ? പുകവലിയായാലും മുറുക്കായാലും മദ്യപാനമായാലും ഒക്കെ വേഗം തുടങ്ങാനാകും. പക്ഷേ, മനസ്സറിഞ്ഞു ശ്രമിച്ചിട്ടും മാറ്റാനാകാതെ കുഴങ്ങുന്നവർ ഏറെക്കാണും. മദ്യപാനാസക്തിയും അമിതമായ മദ്യപാനവും ഒട്ടേറെ സ്ത്രീ ജീവിതങ്ങളുടെ ഗതിയൊഴുക്കിനെ വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിയ്ക്കുമ്പോൾ ചിന്തിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കാനും പരിപൂർണ്ണ നിരോധത്തിനു ജയ് വിളിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കാനുമാകില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ബർക്ക ദത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ച മുഖപടമണിഞ്ഞ സ്ത്രീയുടെ കഥ എത്ര ശോചനീയം! കുടിയന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാരാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാര്യമാരുടെ കഥ നമ്മളെന്നും കാണുന്ന കാഴ്ച്ചകൾ മാത്രം. ഇവിടെ വിവാഹശേഷം ഭർത്താവു തന്നെ അവരെ ശീലിപ്പിയ്ക്കുന്ന കുടി ഒരു അഡിക്ഷനായി മാറാൻ അധിക സമയം വേണ്ടി വന്നില്ലെന്നാണവർ പറയുന്നത്. നമുക്കു ചുറ്റുമൊന്നു കണ്ണോടിച്ചാൽ സമൂഹത്തിന്റെ പലതുറകളിലും ധനിക – ദരിദ്ര വ്യത്യാസമില്ലതെ മദ്യപാനത്തിന്നടിമയായിത്തീർന്ന സ്ത്രീകളേയും കാണാനാകും. മദ്യപാനത്തിന്റെ ആവശ്യകത / അഥവാ ആസ്വാദ്യകതയും ആധിക്യത്താലുണ്ടാകുന്ന   ദൂഷ്യവശങ്ങളൂം തമ്മിലുള്ള അകലം അത്രമാത്രം നേരിയതാണെന്ന സത്യമാണിവിടെ കാണാനാകുന്നത്. കേരളത്തിൽ മദ്യനിരോധനം ആവശ്യമാണോ? അതിന്റെ  പാർശ്വഫലം എന്തായിരിയ്ക്കാം? വീണ്ടൂം പഴയ സ്ഥിതിയിലേയ്ക്ക് വാറ്റ് ചാരായക്കാരന്റെ മടിശ്ശീല വീർപ്പിയ്ക്കാനായൊരു  തിരിച്ചു പോക്കോ? വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തങ്ങളെ മറക്കാൻ ഇത്ര വേഗം നമുക്കായോ? മദ്യനിരോധ കേരളത്തിനെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മലയാളി വനിത ഇപ്പോൾ ശരിയ്ക്കും പകയ്ക്കുകയാണ്ചിരിയ്ക്കണമോ അതോ കരയണമോ എന്നറിയാതെ….. വിവാദങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം നൽകാതെ വിവേകത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകി അൽ‌പ്പം ബോധവൽക്കരണമാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടാനുള്ള ബുദ്ധി ആരെങ്കിലും കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ! മദ്യം വിഷമെന്ന വിളംബരം നടത്തുന്നതിലോ  മദ്യം നിരോധിയ്ക്കുന്നതിലോ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ ആവശ്യം മദ്യപാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജനതയുടെ സമീപനവും കാഴ്ച്ചപ്പാടും മാറ്റുക തന്നെയാണ്. അൽ‌പ്പം സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്നം തന്നെയെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടാകാതിരിയ്ക്കുമോ? ദു:ഖത്തിന്നവധി മദ്യം തന്നെയെന്ന അബദ്ധധാരണ, അൽ‌പ്പം ഉള്ളിലാക്കിയാൽ എന്തും വിളിച്ചുപറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം കിട്ടുമെന്ന വിചാരം, ആണായാൽ മദ്യപാനം അവശ്യമെന്ന വിചാരം തുടങ്ങി മദ്യപന്മാർക്കേറെ കാരണങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടാവും നിരത്താൻ. ഒരു നിരോധനത്തെ തരണം ചെയ്ത് സ്വന്തം ദിവസ ക്വോട്ട കയ്യിലാക്കുന്നതും മദ്യപന്മാരെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹരം കൂട്ടുന്ന ലഹരിയായി ഇനി മാറിയേയ്ക്കാം.

മദ്യത്തിന്റെ അനായാസമായ ലഭ്യത ഒട്ടനവധി പേരെ മദ്യപാ‍ന ശീലത്തിലേയ്ക്കു നയിയ്ക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഇത്തരക്കാരെസ്സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിരോധനം ഒരു മോചനം തന്നെയായി മാറിയെങ്കിലത്  ആവശ്യം തന്നെയല്ലേ?  Work is the curse of the drinking classes എന്ന്
ഓസ്കർ വൈൽഡ്സ് പറയുകയുണ്ടായി.മദ്യാസക്തി മൂലം ജീവസന്ധാരണ മാർഗ്ഗമായ ജോലി പോലും വേണ്ട വിധം ചെയ്യാനാകാതെ നഷ്ടമാകുന്ന സാധാരണക്കാരനേയും പാർശ്വഫലങ്ങൾ തീ തീറ്റിയ്ക്കുന്ന ശിഥിലമാകുന്ന കുടുംബബന്ധങ്ങളേയും നമുക്കു രക്ഷിയ്ക്കാനായെങ്കിൽ! സത്യത്തിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ കുടിയ്ക്കാത്തവരായിട്ടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ മദ്യത്തിന്റെ ശരാശരി ഉപഭോഗത്തിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ കേരളം മുൻ പന്തിയിൽആണെന്നു വരുമ്പോൾ ഒന്നു തീർച്ചയാണ്, കുടിയ്ക്കുന്നവരുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെ തീവ്രത ഏറെയാണെന്നു. ഇവരിൽ ആ തിരിച്ചറിവ് സൃഷ്ടിയ്ക്കലെന്ന ബോധവൽക്കരണം നമുക്കേറ്റവും ആവശ്യമാണ്. മദ്യ വിൽ‌പ്പനയും നിന്നും ടൂറിസവും സ്റ്റേജിനു പിന്നാമ്പുറത്തെ വസ്തുതകൾ മാത്രം. പ്രശനത്തിന്റെ ഭീകരത നമ്മെ നോക്കി പല്ലിളിയ്ക്കുമ്പോൽ പ്രതിച്ഛായകൾ സൃഷ്ടിയ്ക്കുവാനോ സൃഷ്ടിയ്ക്കാനൊരുങ്ങുകയാണെന്നു കുറ്റാരോപണം നടത്താനോ മുതിരാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ പ്രശ്നത്തെ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടുതന്നെയെന്നു നമുക്കിനിയും അവകാശപ്പെടാനാകും, തീർച്ച. ിടെ നിന്നു തുടൺഗണമെന്നതിലും അധികം ആലോചിയ്ക്കാനുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. മദ്യപാനാസക്തിയാൽ കരഗതമായ പല പലമാരകരോഗങ്ങൺഗൾക്കടിമപ്പെട്ടാശുപത്രികളെശരണമ്പ്രാപിയ്ക്കുന്നവരും ഈ പോരാട്ടത്തിൽജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരും നമുക്കുചുടും ഏറെയാണ്.  മദ്യലഹരി കുറ്റകൃത്യൺഗളേയും വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഒരു പക്ഷേ പൊഅല തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യൺഗളും കുറയാനിതു സഹായിചേയ്ക്കാം.

ആസക്തി കൂടുതലായാൽ എന്തും വിഷം തന്നെ. സ്വന്തം ശരീരത്തിന്നാവശ്യമായവ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയ്ക്കാനും നാം പഠിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു.  തണുപ്പേറിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ജീവിതരീതിയോ ഭക്ഷണരീതിയോ ഉഷ്ണരാജ്യങ്ങളിൽ സ്വീകാര്യമാവണമെന്നില്ല. അനുകരണഭ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പഠനം അത്യന്താപേക്ഷികം തന്നെ. സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞപോലെ ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തവർ തിന്നാനും കുടിയ്ക്കാനുമായി ജീവിയ്ക്കുന്നു; ശ്രേഷ്ഠജനങ്ങളോ, ജീവിയ്ക്കാനായി മാത്രം തിന്നുകയും കുടിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ( Worthless people live to eat and drink; people of worth eat and drink only to live- Socrates  ) നാം മറന്നു കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഈ സത്യം നമ്മെത്തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണിപ്പോൾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *