അഴിയാക്കുരുക്കുകൾ-23 അമ്മമാർക്കായി സംക്രമ വിഷുപ്പക്ഷികളും കൊന്നപ്പൂക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും പറയുന്ന കഥകൾ…

Posted by & filed under Uncategorized.

മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കു മാത്രമല്ലെന്നു തോന്നുന്നു. വിഷുപ്പക്ഷികൾ പാടാനെത്തുന്നതിനുമുന്നേ തന്നെ കൊന്നയ്ക്കു ധൃതിയാകുന്നു, പൂത്തുലായാൻ. ഈയിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും പൂത്തു നിറഞ്ഞുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൊന്നമരങ്ങളാണ്. ചിലമരങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവയിൽ ഇലപോലും ഇല്ലെന്നു തോന്നും. അത്രമാത്രം പൂക്കളാണ്.പണ്ടെമ്ന്നും കൊന്ന് ഇത്രയേറെ പൂത്തുഅഞ്ഞു കണ്ടതയി ഓർക്കുന്നേയില്ല. ശരിയ്ക്കും ഒരു നല്ല കവിതപോലെ കൊന്നപ്പൂവുകൾ ൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൊന്നമരം മനസ്സിലും അൽ‌പ്പം വർണ്ണരാജി വിതറുന്നതുപോലെ. എന്താവാം കൊന്ന ഈയിടെ ഇത്രയധികം പൂക്കാൻ കാരണം. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചൂടിന്റെ കൂടുതലോ അതോ പ്രദൂഷണമോ? മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുപോലെ പുറത്തെ ചിരിയിൽ മയങ്ങുമ്പോൽ മനഃപൂർവ്വം അ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം നാം മറക്കുന്നുവോ? കൊന്നകൾ മാത്രമല്ല സത്യത്തിൽ ഈ കഥ പ്പറയുന്നത്. വഴി വക്കിലെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈവേയുടെ ഇരുവശത്തുമുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങളെയും ചെടികളേയും ശ്രദ്ധിച്ചാലിതു മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നു. വാഹനങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന പുകയും ചൂടും ഇവയുടെയൊക്കെ സ്വഭാവിക വളർച്ചയേയും പുഷ്പിയ്ക്കലിനെയുമെല്ലാം എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നുവെന്ന്.പ്രതികരിയ്ക്കാനിനിയും സമയമായില്ലെ? രണ്ടു ദിവസം മുൻപ്  പത്രത്തിൽ കാർബൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാങ്ങ പഴുപ്പിച്ചു വിൽക്കുന്നയാളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തെന്ന വാർത്ത കണ്ടു. ഒരേ പ്രക്രിയ തന്നെയല്ലേ?ൊന്ന ചിരിയ്ക്കുന്നു, കരയാനറിയാത്തതിനാലാകാം.

വിഷുവരുന്നെന്നറിയിയ്ക്കാൻ വിഷുപ്പക്ഷി എത്തുന്നില്ലെന്നില്ല. ഈ പക്ഷികൾ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ‌പ്പോലും വളരെ അപൂർവ്വമായിരിയ്ക്കുന്നു എന്നുമാത്രം. അതോ അവ പാടാതിരിയ്ക്കുകയാണോ? എന്തായിരിയ്ക്കും ആ മൌനത്തിനർത്ഥം? പ്രതിഷേധമാണോ, മനുഷ്യരുടെ പ്രകൃതിയോടൂള്ള സമീപനത്തിലെ   ക്മര്നൂരറ്ഷ്യറ്പ്ലെത്ത്ന്നെ കണ്ടിട്ട്? പാടിത്തെളിഞ്ഞ പാട്ടിന്റെ അർത്ഥ ശൂന്യതയും വിരസതയും വിഷുപ്പക്ഷികൾക്കും മടുപ്പ് വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നതോ?  മറ്റെങ്ങോട്ടെങ്കിലും അവ ചേക്കേറിയോ , പ്രവാസികളായ കേരളീയരെപ്പോലെ?  അതോ അവയുടെ എണ്ണത്തിലെ കാര്യമായ കുറവിനെയാണോ ഇതു കാണിയ്കുന്നത്? മനോധർമ്മമനുസരിച്ച് വരികൾ സൃഷ്ടിയക്കപ്പെടുന്ന വിഷുപ്പക്ഷിയുടെ കളകൂജനം കേൾക്കുന്ന ആരും അതൊന്നേറ്റു പാടാൻ എത്ര മോശമായ ശബ്ദമാണെങ്കിലും ഒന്നു മോഹിയ്ക്കില്ലേ?

വിഷുക്കിളികളുടെ പാട്ടേറ്റു പാടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെവിടെപ്പോയ്?  കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പാട്ടു കേട്ടപ്പോൾ ആ കിളിയെ കാണാനായി ഞാൻ ഓടി മുറ്റത്തു വന്നു. ആദ്യം പതുക്കെയും ചുറ്റും ആരുമില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ അൽ‌പ്പം ഉറക്കെത്തന്നെയും അതിനെ അനുകരിച്ചു മറുപടി കൊടുത്തപ്പോൾ അവാച്യമായൊരു സന്തോഷം മനസ്സിൽ. ഓർമ്മകളുടെ വേലിയേറ്റം.  പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും വിഷുപ്പക്ഷിയെ അനുകരിച്ചു ഏറ്റ്പാടുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താവും കാരണം? ഇത്തവണ എനിയ്ക്കുത്തരത്തിൽ സംശയമേ ഇല്ല. അവർക്കറിയില്ല അതിനെ അനുകരിയ്ക്കാൻ. ആരും അതവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പ്രകൃതിയെ അറിയാനും അനുഭവിയ്ക്കാനും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിയ്ക്കാൻ കുടുംബത്തിൽ പ്രായമായവരില്ല, അമ്മമാർക്കു സമയവുമില്ല. ബാല്യത്തിന്റെ നിഷ്ക്കളങ്കത്വം സ്ഫുരിയ്ക്കുന്ന പക്ഷിപ്പാട്ടുകളും അവർക്കറിയില്ല. പിന്നെയല്ലേ ഏറ്റുപാടൽ? കുസൃതിയില്ലാത്ത , സ്കൂളും റ്റ്യൂഷനും ടിവിയും മാത്രം തരുന്ന  അറിവുകളിൽ വളരുന്നവർ.

 

അമ്മമാരേ..പ്രതികരിയ്ക്കാൻ സമയമായില്ലേ? നഷ്ടപ്പെടുന്നവ പലതും തിരിച്ചുപിടിയ്ക്കാൻ നമുക്കൊരു ശ്രമം നടത്താൻ സമയമായി. ചുറ്റുമുള്ളവയെ കാണാനും ശ്രദ്ധിയ്ക്കാനും അനുഭവിയ്ക്കാനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കൂ.വിഷുവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുക്കു ചില ഓർമ്മകളെങ്കിലും ബാക്കി. അവർക്കോ അതൊരു വാക്കിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന അവധിദിവസം മാത്രം. മറഞ്ഞു പോയ പലതും തിരികെപ്പിടിയ്ക്കാനാകാത്തവിധം നഷ്ടമായ ഈ നാളുകളിൽ ഓർമ്മിയ്ക്കാനായെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുൾല ഒരു ദിവസമായി വിഷുവിനെ മാറ്റാനെങ്കിലും നമുക്കായെങ്കിൽ എന്നേ ചിന്തിക്കാനാകുന്നുള്ളൂ.നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ സൌഭാഗ്യങ്ങൾക്കു പകരം വരാനിരിയ്ക്കുന്ന  നല്ല നാളുകൾക്കായെന്തു ചെയ്യാനാകുമെന്നോർക്കുക. മണ്ണും, മലയാളിത്വവും സംസ്ക്കാരവുമൊക്കെ മാറ്റൺഗൾക്കു വിധേയമാകുമ്പോൾ കൈയ്യും കെട്ടി നിൽക്കാതിരിയ്ക്കാൻ നമുക്കു പഠിയ്ക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും രണ്ടു-മൂന്നു തലമുറകഴിയുമ്പോഴേയ്ക്കും പണ്ടിവിടെ വിഷു എന്ന പേരിൽ ഒരെആചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നും വരാം. മേഷാദി (Vernal Eqinതിൻബൊരു കാരണമായും  കണക്കാക്കും.

നമുക്കുവേണ്ടത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങിനെ അവർ പാർക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ അനുഭവത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ സ്വയമറിഞ്ഞ് ,പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും  ജീവിയ്ക്കലാണു. അതിനവരെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ നമുക്കാവുമോ? മനുഷ്യൻ പറ്റാവുന്നതിലധികം സ്വാർത്ഥലാഭത്തിന്നായി ഭൂമിയെ ചൂഷണം ചെയ്ത്തിന്റെ തിക്തഫലം നാമനുഭവിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നുവെന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവർക്കതിനായാൽ സമയത്തു കായ്ക്കുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളും പൂക്കുന്ന കൊന്നകളും പാടുന്നകിളികളും വീണ്ടും ജീവിതം ആസ്വാദ്യകരമാക്കിത്തീർക്കും. വിഷുപ്പക്ഷിയുടെ പാട്ടിന്റെ മറുപടി ചില ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നെങ്കിലും  ഉറക്കെ അലയടിയ്ക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *