രുദാലികളെത്തവേ…

Posted by & filed under Uncategorized.

തിരിഞ്ഞു മറഞ്ഞും കിടന്നിട്ടും

കണ്ണുകളിറുക്കെപ്പൂട്ടിയിട്ടും

രക്ഷ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ?

രുദാലികളാണെങ്ങും

വിലാപം ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ.

 

എന്തിനായിവരിങ്ങനെ  വിലപിക്കുന്നു?

ആരാ മരിച്ചത്?

ഇത്രയധികം രുദാലികളിവിടെയുണ്ടോ?

ഇതിലെന്തേ പരിചിതമുഖങ്ങളും?

ഇവരെ ഞാൻ നന്നായി ഓർക്കുന്നു

അഭിനയത്തികവിൽ വിളങ്ങിയവൾ

ഇവളും വന്നുവോ? ആരാ മരിച്ചത്?

അത്ര ധനവാന്മാരായ ആരെങ്കിലുമാണോ?

 

നൊമ്പരങ്ങളുയർത്തുന്ന അലറിക്കരച്ചിലുകളിൽ

എനിയ്ക്കിപ്പോൾ അഭിനയം കാണാനേയില്ലല്ലോ

അധിക്ഷേപങ്ങളും അവഹേളനങ്ങളുമേറ്റ്

പുരുഷവർഗ്ഗത്തിനു  കീഴടങ്ങി

ജാതിമേൽക്കോയ്മകളുടെ കോമരങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ

അടിയറവു പറയുന്നവരുടെ നിര മാത്രം.

 

രുദാലികൾ…

അവർക്ക് കരയാൻ മാത്രമേ കാരണങ്ങളുള്ളൂ

എങ്കിലും കരയാനൊരു തുള്ളി കണ്ണീരില്ല

പ്രതിഫലം വാങ്ങി കരയാൻ നിർബന്ധിതരാകുമ്പോഴോ

കരയുന്നത്  കുലത്തിൽ പിറന്ന പ്രഭുത്വത്തിനും.

പൊതുജനസമക്ഷം അവർക്കു കരയാനാവില്ലല്ലോ?

 

ദേവീ..അവിടുത്തേയ്ക്കും രുദാലികൾക്കുമായി….

 

 

 

One Response to “രുദാലികളെത്തവേ…”

  1. സുധി

    കൊള്ളാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *