യാത്രകൾ, പ്രതീക്ഷകൾ…

Posted by & filed under Uncategorized.

 

 

 

 

ഒരിത്തിരി നോവ് ഇനിയും ബാക്കി…..

 

ഉയരുന്ന പുകയൊരുക്കുന്ന തിരശ്ശീല ,

വിജനമായിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന മുറ്റം,

മുറ്റത്തിന്റെ കോണിലെ അനാഥമായ

പച്ചക്കറിത്തോട്ടം .

കാറ്റിലാടുന്ന മുളകിൻ തൈത്തലപ്പുകൾ,

അറിയാതെയുയരുന്ന വിങ്ങിപ്പൊട്ടലുകൾ,

ഒരുപാടോർമ്മകൾക്ക് പുനർജ്ജനനം.

 

കുറെയേറെമുഖങ്ങളും,

കുറെയേറെ വാത്സല്യവും,

എവിടെ നിന്നോ ഒഴുകിയെത്തുന്നുവോ?

ചുറ്റും സാന്ത്വനമുയർത്താനെത്തിയവരിൽ

രൂപമില്ലാത്തവർ നിറയുന്നുവോ?

 

യാത്രാമൊഴികൾക്കിവിടെ സ്ഥാനമില്ല.

വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാനായൊരു കാത്തിരിപ്പുമില്ല.

പുകച്ചുരുളുകൾക്കൊത്തുയരുന്നു

പ്രതീക്ഷകളുടെ വ്യർത്ഥത .

 

 

എനിയ്ക്കൊന്നു കരയണമെന്നുണ്ട്

ഹൃദയത്തിനു ഭാരം കൂടുന്നെന്നറിയുന്നു

നഷ്ടക്കണക്കെടുക്കാൻ മനസ്സിനെന്നും

ധൃതിയാണല്ലോ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *