യാന്ത്രികത ഇങ്ങനേയും…

Posted by & filed under Uncategorized.

യാന്ത്രികത ഇങ്ങനേയും…

നിനക്കു നിഷേധിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നത് തേടി
നീയെന്തിനു സമയം നഷ്ടമാക്കണം?
ചോദിച്ചില്ല, എങ്കിലും മനസ്സില്‍
ഉരുണ്ടു കൂടുന്നു സംശയം.
ഒരുനാള്‍ വെളിയില്‍ച്ചാടും
പിന്നെ പ്രശ്നം തന്നെ!

ഇവിടെയൊരു പൂട്ടിട്ടുണ്ട്
ഇതു തുറക്കണ്ടാ
ഇവിടെ വഴിയില്ല, കെട്ടോ
നിനക്കു മാത്രം
ഇതു നോക്കണ്ടാ,
കാണിച്ചു തരില്ല

ഇവിടെയെന്തിനു വന്നു?
ആരു വിളിച്ചു?
വഴിതെറ്റല്ലേ?
ഇതാരു പറഞ്ഞു?
ഇതെവിടെ?
എപ്പോള്‍
എങ്ങിനെ?

സമയം നന്നല്ല, കുട്ടീ
ഇത്തിരി ശ്രദ്ധിയ്ക്കാം
ഞാനന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ?

പറഞ്ഞില്ലെന്നുവേണ്ട,
പിന്നെ ദുഃഖിയ്ക്കും
ഇതൊക്കെ വിധി
ഒന്നു മിണ്ടാതെയിരിയ്ക്കൂ
സഹിയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് പലതും.

അതങ്ങനെയാ, അറിയണം
മാറ്റങ്ങള്‍ നന്മയ്ക്കായല്ലേ?
കുടുംബം നന്നാവാന്‍
കടിച്ചമര്‍ത്തണം.

അതുകൊണ്ടെന്തു പറ്റി?
നീ മാത്രമല്ലല്ലോ സ്ത്രീ.
ആളുങ്ങളായാല്‍ ചിലപ്പോള്‍
അങ്ങനെയൊക്കെ…

ദേ…ഒരുപകാരം ചെയ്യാമോ?
ഈ സ്വിച്ചുകളില്‍ നിന്നും
കൈവിരല്‍ ഒന്നെടുക്കാമോ?
എഴുന്നേറ്റു വരുത്തരുതേ…
ഒക്കെ ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ടു ഞാന്‍…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *