Daily Archives: Friday, June 18, 2010

മഴ വന്നു മഴ വന്നു……

Posted by & filed under കവിത.

പുതു മണ്ണിൻ ഗന്ധവുമായി മഴ വന്നു മഴ വന്നു മഴവില്ലിനു ജന്മം നൽകാൻ മഴ വന്നു, മഴ വന്നു മലരെങ്ങും നിറയാനായി മഴ വന്നു മഴ വന്നു കുളിരെന്നിൽ നിറയ്ക്കാനായി മഴ വന്നു മഴ വന്നു ചെറുകാറ്റിൻ മദമോടൊപ്പം മഴ വന്നു മഴ വന്നു പുലരിയ്ക്കു തിളക്കം കൂട്ടാൻ മഴ വന്നു മഴ വന്നു വയലേലകളുഴുതുമറിയ്ക്കാൻ മഴ വന്നു മഴ വന്നു പുതുനാമ്പിനു ജീവൻ നൽകാൻ മഴ വന്നു മഴ വന്നു മലമുകളിൽ ഹരിതമണയ്ക്കാൻ മഴ വന്നു […]