ഞാന്‍ ചുട്ട അപ്പം

Posted by & filed under കവിത.

ഞാന്‍ ചുട്ട അപ്പം

കാര്യമറിയാനാരുമില്ല
കാരണമേ അറിയേണ്ടു
കാരണമില്ലാതെ കാര്യമോ
കാര്യമില്ലാതെ കാരണമോ
ഉണ്ടാവാനാവില്ലല്ലോ
അതാരുമെന്തേ ഓര്‍ക്കാഞ്ഞതു?

പൊടിയുയര്‍ത്തിയ കാറ്റും
പുതുമണമേകിയ കാറ്റും ഒന്നു തന്നെ
ഉയര്‍ത്തിയതും നീ തന്നെ
താഴ്ത്തുന്നതും നീ തന്നെ
കാരണമേ അറിയേണ്ടൂ
കാര്യമാര്‍ക്കുമറിയണ്ടാ.

ചേരേണ്ട ചേരുവകള്‍ ചേര്‍ത്തു
നേരായ വിധികളോടെ
മനസ്സും ചിന്തകളുമൊപ്പമാക്കി
ഞാനപ്പം ചുട്ടില്ലേ?
മധുരിയ്ക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞു ചിലര്‍
മനോഹരമെന്നു മറ്റു ചിലര്‍
സ്വാദിഷ്ടമെന്നായി ചിലര്‍
ആളേറെ വന്നില്ലെ രുചിയ്ക്കാന്‍?

കാരണമെനിയ്ക്കറിയില്ല
കാര്യം ഞാനറിഞ്ഞെങ്കിലും
എന്റെ അപ്പമെന്തേ ചീത്തയായി
എന്നു ചൊല്ലാനും ചിലരായി?
എന്റെ ചേരുവകളില്‍ മായമുണ്ടെന്നും
എന്റെ ചെയ്തികളില്‍ ചായലുണ്ടെന്നും
ആരാണ് പറഞ്ഞതു?
ഞാനെന്നും ഞാന്‍ തന്നെ, യെങ്കില്‍
എന്റെ കണക്കോ തെറ്റി?
എന്റെ പാത്രം മാറിപ്പോയോ?
എന്റെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടമായോ?
കാര്യം പലര്‍ക്കുമറിയാം
കാരണവും അറിയാം
പാത്രമറിഞ്ഞു വേണമല്ലോ ദാനം.

ഞാനിനിയും ഉണ്ടാക്കും അപ്പം
എന്റെ സ്വന്തം പാത്രത്തില്‍ തന്നെ
ചേരുവകള്‍ മാറ്റാനും
കേടുവന്നെന്നു പറയാനും
എന്റെ ഏകാഗ്രതയെ ഞാന്‍ കുരുതി കൊടുക്കില്ല
എന്റെ കണക്കുകളും തെറ്റിയ്ക്കില്ല
കാര്യമെന്തെന്നാര്‍ക്കുമറിയില്ലല്ലോ
കാരണമല്ലേ അവര്‍ അന്വേഷിയ്ക്കാ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *